Digwyddiadau

Digwyddiadau 2020

Cynhadledd AberTB 2020

O achos COVID-19, nid oedd hi’n bosib i’r Ganolfan Ragoriaeth TB Gwartheg (CRTBG) gynnal ei hail cynhadledd #AberTB @Prifysgol_Aber ym mis Medi 2020. Roeddem wedi cynllunio ffocysu ar faterion sy’n ymwneud â bioddiogelwch fel mesur i reoli ymlediad TB buchol, ac fe fyddwn yn dychwelyd i hyn cyn gynted a bo’r amgylchiadau yn ein galluogi. Yn y cyfamser rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein ar y datblygiadau diweddaraf ar nifer o faterion sy’n ymwneud â TB buchol ac Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth. Bydd y digwyddiadau yma am ddim am y misoedd nesaf.

Cefnogir cynhadledd #AberTB gan: VetHub1, Canolfan Milfeddygaeth Cymru, Prifysgol Aberystwyth, #SerCymru, WEFOwales

Prosiect Canfod Moch Daear Marw Cymru

Dr Beverley Hopkins MRCVS (Swyddog Ymchwilio Milfeddygol a Rheolwr Patholeg yng Nghanolfan Gwyddor Milfeddygol Cymru) sydd yn cyflwyno yr ail gyflwyniad yng nghyfres cynhadledd AberTB: ‘Prosiect Canfod Moch Daear Marw’.

Fel rhan o Raglen Llywodraeth Cymru i Ddileu TB, dyfarnwyd Contract i gasglu carcasau moch daear marw at ddibenion post mortem. Bydd yr archwiliadau post mortem hyn yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar natur y clefyd ymhlith moch daear ledled Cymru. Canfod Moch Daear Marw (bfd.wales)

Mae ein tîm Sêr Cymru yng Nghanolfan Ragoriaeth TB Gwartheg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gweithio’n agos gyda Chanolfan Gwyddor Milfeddygol Cymru ac epidemiolegwyr yn APHA a Llywodraeth Cymru i ddadansoddi patrymau a thueddiadau gyda’r golwg o waredu TB buchol yn y pen draw.

Ariennir Sêr Cymru yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Cliciwch ar y linc i weld ymchwil diweddaraf Prosiect Canfod Moch Daear Marw gan Dr Beverley Hopkins.

Ymwadiad: Mae lluniau o archwiliadau post-mortem yn cael eu cynnwys.

Cyflwynir y fideo a ganlyn gan Yr Athro Glyn Hewinson (Cadeirydd Sêr Cymru a phennaeth CRTBG) sydd yn trafod sut gall byw trwy pandemig COVID-19 ein helpu i atgyfnerthu ein meddwl o gwmpas rheolaeth a ffyrdd o waredu TB buchol.

Digwyddiadau Blaenorol

AberTB Conference 2019

Cliciwch ar y dolenni canlynol i weld y poster a’r rhaglen ar gyfer Cynhadledd AberTB 2019

 

Back to Top