Monthly Archives: Gorffennaf 2017

Cyfleusterau milfeddygol newydd gwerth £4.2 miliwn gyda chefnogaeth yr UE yn Aberystwyth

Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths, yr Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, gynlluniau ar gyfer datblygu hyb milfeddygol newydd sbon gwerth £4.2 miliwn i hyrwyddo ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid (dydd Llun 24 Gorffennaf 2017). Bydd Prifysgol Aberystwyth yn arwain y prosiect Hyb Milfeddygol 1, gyda chefnogaeth ariannol o £3 miliwn gan Gronfa…
Darllen mwy: Cyfleusterau milfeddygol newydd gwerth £4.2 miliwn gyda chefnogaeth yr UE yn Aberystwyth

Back to Top