CANOLFAN A LABORDAI MILFEDDYGOL1

Clwstwr Arloesi gwerth £4.2m gyda chefnogaeth yr UE sy'n darparu Cyfleusterau Diogel i astudio Pathogenau mewn Pobl ac Anifeiliaid. Wedi'i lleoli yng nghanol campws Prifysgol Aberystwyth gyda mynediad i arbenigedd academaidd sy’n arwain y byd ac offer labordy o'r radd flaenaf.

ERDF Logo

“Mae gan brifysgolion ran bwysig i'w chwarae wrth ddatblygu ymchwil sy'n effeithio ar y cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Bydd y labordai newydd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i economi cefn gwlad ac i'r diwydiant da byw yma yng Nghymru a'r tu hwnt, ac rydym yn falch o gael cydweithredu ar y prosiect hwn â phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Canolfan Milfeddygaeth Cymru a phartneriaid eraill.”

Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure

Ein Gwasanaethau

Bwydo Twitter
Y newyddion diweddaraf

Cyfarfod â'r Staff

  • Ciel logo
  • GMWP Logo

Back to Top