Digwyddiadau

ABER TB 2023 - Cynhadledd Flynyddol

TB mewn Bywyd Gwyllt - Medi 13eg 2023

Cofrestrwch Yma: https://shop.aber.ac.uk/product-catalogue/cyrsiau-cynadleddau-a-gweithdai-courses-conferences-workshops/abertb-2023

Agenda:

10:00 Croeso – Yr Athro Glyn Hewinson  

Sesiwn 1 Cadeirydd:  Jon King, Canolfan Milfeddygaeth Cymru  

10:05 Y diweddaraf am sefyllfa TB buchol yng Nghymru a'r Strategaeth bTB sydd wedi'i hadnewyddu.   Dr Richard Irvine, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru  

10:25 Canfyddiadau diweddaraf y Prosiect Canfod Moch Daear Marw Ledled Cymru: Dr Bev Hopkins, Canolfan Milfeddygaeth Cymru  

10:40 Dod i gasgliad ynglŷn â throsglwyddiad Mycobacterium bovis rhwng gwartheg a moch daear gan ddefnyddio unigion o'r Hap-dreial Difa Moch Daear:  Yr Athro Glyn Hewinson, Canolfan Ragoriaeth Sêr Cymru ar gyfer TB Buchol, Prifysgol Aberystwyth  

 EGWYL 11:05 – 11:30 

 Sesiwn 2 Cadeirydd:  Yr Athro Darrell Abernethy, Pennaeth Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth 

 11:30 Profiad o ymyriadau i fywyd gwyllt fel rhan o strategaeth dileu TB integredig yn Lloegr.  Yr Athro Christine Middlemiss, Prif Swyddog Milfeddygol DU, Defra.  

12:00 Profiad o reoli TB buchol yn yr Ardal Triniaeth Ddwys (IAA) yng Nghymru. Thomas McCabe, Swyddfa’r Prif Swyddog Milfeddygol (Cymru), Llywodraeth Cymru.   

12:30 Gwersi ym meysydd Ecoleg Moch Daear a Brechu. Andy Robertson, Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion / Natural England 

CINIO 13:00 – 14:00  

Sesiwn 3 Cadeirydd:  Dr Amanda Gibson, Canolfan Ragoriaeth Sêr Cymru ar gyfer TB Buchol, Prifysgol Aberystwyth   

14:00 Trosolwg o 'Brosiect Sir Benfro'.   Brendan Griffin, Milfeddygon Fenton. 

 14:15 Trosolwg o Brosiect Gŵyr. Ifan Lloyd, Cefn Gwlad Solutions Ltd. 

 14:30 Rheoli yr hyn y gellir ei reoli:  Gwartheg, Moch Daear a Phobl. Sarah Tomlinson, Gwasanaeth Cynghori TB yn Lloegr (TBAS)  

 EGWYL  15:00 – 15:15 

Sesiwn 4 Cadeirydd: Yr Athro Bernardo Villarreal-Ramos, Canolfan Ragoriaeth Sêr Cymru ar gyfer TB Buchol, Prifysgol Aberystwyth  

15:15 Pwy all ddileu bTB a sut? Gwersi o Seland Newydd. Yr Athro Gareth Enticott, Prifysgol Caerdydd  

15:45 Panel Trafod:  Cadeirydd yr Athro Glyn Hewinson, CBE.   

16:15 DIWEDDGLO - CRYNODEB O’R DIWRNOD:   Dr Gwen Rees, Llywydd Cymdeithas Filfeddygol Prydain (BVA) Cangen Cymru  

Cofrestrwch Yma: https://shop.aber.ac.uk/product-catalogue/cyrsiau-cynadleddau-a-gweithdai-courses-conferences-workshops/abertb-2023

 

 

Digwyddiadau'r Gorffennol

 

Back to Top