Offer i’w llogi

Offer i'w llogi


Gall ein cleientiaid elwa o fynediad at offer gwyddonol o'r radd flaenaf, sy'n cael ei wasanaethu a'i gynnal yn llawn. Yng Nghanolfan a Labordai Milfeddygol1 a Chanolfan Ragoriaeth Sêr Cymru ar gyfer TB Buchol, mae gennym ystod eang o offer gwyddonol ar gael i'w llogi yn y tymor byr a'r tymor hir.

Gall ein tîm o staff technegol hwyluso hyfforddiant ar y safle neu yn fewnol a gallant hefyd ddarparu cymorth ac arweiniad parhaus drwy gydol y cyfnod llogi. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

Back to Top