News

VetHub1 yn ‘brosiect magnet’ yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Iaith Gymraeg, Eluned Morgan, wedi nodi bod VetHub¹ yn ‘brosiect magnet’ yng Nghymru. Gellir diffinio ‘Prosiect Magnet’ fel prosiect sydd â’r arwyddocâd a’r statws i ddenu buddsoddiadau, sgiliau a chydweithrediadau newydd. Mae Cymru’n canolbwyntio ar greu a hyrwyddo cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer twf busnes yng Nghymru, gan ddefnyddio…
Darllen mwy: VetHub1 yn ‘brosiect magnet’ yng Nghymru

Penodiadau Newydd yn VetHub1

Ym mis Mawrth, hysbysebodd y Brifysgol am arweinydd academaidd hirdymor ar gyfer VetHub¹ i gyflawni'r gwaddol masnachol ar gyfer y cyfleuster, ar ôl y cyfnod adeiladu. Rwyf yn falch o gyhoeddi bod yr Athro Karl Hoffmann wedi'i benodi i'r swydd hon o 1 Gorffennaf 2020. Mae VetHub1 yn rhan allweddol o strategaeth y Brifysgol i…
Darllen mwy: Penodiadau Newydd yn VetHub1

AberTB – llwyfan newydd ar gyfer cydweithio yn y frwydr yn erbyn TB gwartheg

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth TB Gwartheg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn agor ei chynhadledd AberTB gyntaf heddiw, dydd Mawrth 17 Medi 2019, gan addo y daw’r digwyddiad blynyddol yn llwyfan newydd ar gyfer cydweithio yn y frwydr yn erbyn TB gwartheg. Mae’r digwyddiad undydd eleni yn canolbwyntio ar “Diagnosis TB gwartheg: ymarfer cyfredol a datblygiadau’r dyfodol”, ac…
Darllen mwy: AberTB – llwyfan newydd ar gyfer cydweithio yn y frwydr yn erbyn TB gwartheg

Cyhoeddi cynhadledd flynyddol gyntaf Canolfan Ragoriaeth TB Gwartheg

Mae Canolfan Ragoriaeth TB Gwartheg Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi manylion ei chynhadledd flynyddol gyntaf sydd i'w chynnal yn ddiweddarach eleni. Mi fydd Cynhadledd flynyddol TB Gwartheg y Ganolfan Ragoriaeth yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y 17eg Medi 2019. Cyhoeddodd yr Athro Glyn Hewinson, sydd yn arwain ar ddatblygiad y Ganolfan Ragoriaeth ym…
Darllen mwy: Cyhoeddi cynhadledd flynyddol gyntaf Canolfan Ragoriaeth TB Gwartheg

Back to Top