Ymchwil

Mae VetHub1 wedi ymrwymo i ddatblygu gwaith ymchwil milfeddygol yng Nghymru. Ein nod yw sicrhau bod Cymru yn dod yn ganolfan ar gyfer arbenigedd cydnabyddedig ym maes clefydau gwartheg a defaid.

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn darparu cyfleusterau bio-ddiogel, isadeiledd ac arbenigedd o’r radd flaenaf er mwyn arwain a hybu gwaith ymchwil yn ymwneud â chlefydau da byw. Mae VetHub1 yn croesawu cydweithio ar gyfer ymchwil (cysylltwch â’r Athro Karl Hoffmann krh@aber.ac.uk) ac mae ei weithgareddau’n integreiddio gyda’r cryfderau presennol ym maes ymchwil ac arbenigedd milfeddygol yn Aberystwyth:

 • Brainwaves

  Brainwaves

  Beth yw prosiect BRAINWAVES? Mae Brainwaves yn cymryd ymagweddiad economi gylchog at amaethyddiaeth gynaliadwy. Gan ddefnyddio planhigyn dŵr cyffredin, o’r enw llinad y dŵr, mae gwyddonwyr Brainwaves yn treialu…

 • ArloesiAber

  ArloesiAber

  Mae ArloesiAber yn cynnig cyfleusterau ac arbenigedd o ansawdd byd-eang o fewn y sectorau biotechnoleg, technoleg amaeth a bwyd a…

 • Canolfan Ragoriaeth ar gyfer TB Gwartheg yng Nghymru

  Canolfan Ragoriaeth ar gyfer TB Gwartheg yng Nghymru

  Yn gydnaws â pholisi penodedig Llywodraeth Cymru (https://gov.wales/bovine-tb-eradication-programme), mae Prifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth ariannol o Lywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg…

 • Clefyd Johnes

  Clefyd Johnes

  Mae’r clefyd cronig hwn, sy’n cael ei achosi gan facteriwm, Mycobacterium avium, is-rywogaeth  paratuberculosis (a elwir yn aml yn MAP), yn…

 • CIEL

  CIEL

  CIEL: Canolfan Rhagoriaeth Arloesi mewn Da Byw Mae gweithgareddau VetHub¹ hefyd yn digwydd ochr yn ochr â gweithgareddau CIEL drwy’r Platfform…

 • Paraseitiaid

  Paraseitiaid

  Cysylltir Prifysgol Aberystwyth ag arbenigedd mewn paraseitiaid da byw ers tro, gan ganolbwyntio’n benodol ar lyngyr yr afu a’r rwmen.…

Back to Top