Datblygiad ein Safle

Cynnydd ar Adeiladu VetHub1

Mae gwaith wedi dechrau ar ganolfan filfeddygol o’r radd flaenaf gwerth £4.2m i arwain gwaith ymchwil i ddiogelu iechyd anifeiliaid ac iechyd dynol.

Dan arweiniad Prifysgol Cymru a gyda chymorth grant gwerth £3m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru, bydd VetHub1 yn darparu labordai a swyddfeydd cwbl weithredol o safon uchel.

Dechreuodd y gwaith adeiladu yn 2019 a disgwylir i’r cyfleuster fod yn gweithredu’n llawn erbyn diwedd 2020. Gellir gweld y cynnydd wrth adeiladu VetHub1 yn yr oriel lluniau isod.

Oriel o Osodiadau Labordai VetHub1

Oriel Gosodiadau Terfynol VetHub1

Oriel o Osodiadau Cychwynnol VetHub1

Oriel o Waith Galluogi VetHub1

Back to Top