Gwasanaethau

“Gwasanaethu gwyddoniaeth a thechnoleg”

Mae cydweddu arbenigedd ym maes ymchwil i glefydau milfeddygol gyda menter fasnachol yn ganolog i strategaeth VetHub1. Rydym ni’n croesawu cyswllt gyda diwydiannau a mentrau masnachol o bob maint.

Gan gyfuno ein cyfleusterau a’n harbenigedd gyda’r arbenigedd o fewn eich cwmni, byddwn yn ceisio datblygu cyfleoedd newydd ar gyfer datblygiad economaidd a fydd o fudd i bawb.

Rydym ni’n gallu teilwra’r math o gyswllt i fodloni gofynion eich cwmni. Mae VetHub1 yn cynnig y canlynol:

Partneriaid yn y Diwydiant

Mae’r Gweinidog dros Gysylltiadau Rhyngwladol a’r Iaith Gymraeg, Eluned Morgan, wedi nodi bod VetHub1 yn ‘brosiect magnet’.
Ceir rhagor o fanylion yn yr adran ‘Prosiectau Magnet’ ar wefan llywodraeth Cymru:
www.tradeandinvest.wales

  •                                                       Ciel logo
  • APL
  • Dynamic Extractions

Cyfleusterau

Back to Top