Monthly Archives: Mai 2019

Gwaith yn dechrau ar ganolfan ymchwil filfeddygol newydd

Mae gwaith wedi dechrau ar ganolfan filfeddygol newydd £4.2m a fydd yn gyrru ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid. Prifysgol Aberystwyth sy’n arwain prosiect Canolfan a Labordai Milfeddygol1, gyda chefnogaeth ariannol o £3 miliwn gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a bydd yn darparu labordai a gofod swyddfa o’r safon uchaf. Bydd…
Darllen mwy: Gwaith yn dechrau ar ganolfan ymchwil filfeddygol newydd

Back to Top