VetHub1 yn ‘brosiect magnet’ yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Iaith Gymraeg, Eluned Morgan, wedi nodi bod VetHub¹ yn ‘brosiect magnet’ yng Nghymru.

Gellir diffinio ‘Prosiect Magnet’ fel prosiect sydd â’r arwyddocâd a’r statws i ddenu buddsoddiadau, sgiliau a chydweithrediadau newydd. Mae Cymru’n canolbwyntio ar greu a hyrwyddo cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer twf busnes yng Nghymru, gan ddefnyddio “prosiectau magnet” fel cyfleoedd i fusnesau ac fel ffordd o hybu enw da Cymru o ran asedau, sgiliau a’r gallu i ymchwilio a datblygu. 

Mae'r sylwadau ar gau

Back to Top