Recent Posts by Alan

Gwasanaeth Storio a Dadansoddi Semen Anifeiliaid

Mae gan Ganolfan a Labordai Milfeddygol1 adnoddau storio a dadansoddi diogel i gefnogi eich rhaglen fridio. Mae gan y Ganolfan adnoddau storio tymor byr a thymor hir, ac mae’n gallu dadansoddi hyfywedd semen er mwyn rhoi hwb i botensial bridio anifeiliaid. Gellir teilwra’r pecynnau crypoto-gadwraeth a chrypostorio i ddiwallu anghenion cwsmeriaid er mwyn sicrhau bod…
Darllen mwy: Gwasanaeth Storio a Dadansoddi Semen Anifeiliaid

VetHub1 yn ‘brosiect magnet’ yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Iaith Gymraeg, Eluned Morgan, wedi nodi bod VetHub¹ yn ‘brosiect magnet’ yng Nghymru. Gellir diffinio ‘Prosiect Magnet’ fel prosiect sydd â’r arwyddocâd a’r statws i ddenu buddsoddiadau, sgiliau a chydweithrediadau newydd. Mae Cymru’n canolbwyntio ar greu a hyrwyddo cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer twf busnes yng Nghymru, gan ddefnyddio…
Darllen mwy: VetHub1 yn ‘brosiect magnet’ yng Nghymru

Penodiadau Newydd yn VetHub1

Ym mis Mawrth, hysbysebodd y Brifysgol am arweinydd academaidd hirdymor ar gyfer VetHub¹ i gyflawni'r gwaddol masnachol ar gyfer y cyfleuster, ar ôl y cyfnod adeiladu. Rwyf yn falch o gyhoeddi bod yr Athro Karl Hoffmann wedi'i benodi i'r swydd hon o 1 Gorffennaf 2020. Mae VetHub1 yn rhan allweddol o strategaeth y Brifysgol i…
Darllen mwy: Penodiadau Newydd yn VetHub1

AberTB – llwyfan newydd ar gyfer cydweithio yn y frwydr yn erbyn TB gwartheg

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth TB Gwartheg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn agor ei chynhadledd AberTB gyntaf heddiw, dydd Mawrth 17 Medi 2019, gan addo y daw’r digwyddiad blynyddol yn llwyfan newydd ar gyfer cydweithio yn y frwydr yn erbyn TB gwartheg. Mae’r digwyddiad undydd eleni yn canolbwyntio ar “Diagnosis TB gwartheg: ymarfer cyfredol a datblygiadau’r dyfodol”, ac…
Darllen mwy: AberTB – llwyfan newydd ar gyfer cydweithio yn y frwydr yn erbyn TB gwartheg

Recent Comments by Alan

No comments by Alan yet.

Back to Top