Gwasanaeth Storio a Dadansoddi Semen Anifeiliaid

Mae gan Ganolfan a Labordai Milfeddygol1 adnoddau storio a dadansoddi diogel i gefnogi eich rhaglen fridio.

Mae gan y Ganolfan adnoddau storio tymor byr a thymor hir, ac mae’n gallu dadansoddi hyfywedd semen er mwyn rhoi hwb i botensial bridio anifeiliaid. Gellir teilwra’r pecynnau crypoto-gadwraeth a chrypostorio i ddiwallu anghenion cwsmeriaid er mwyn sicrhau bod llinachau genetig yn cael eu diogelu.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am ein gwasanaethau storio a dadansoddi semen anifeiliaid.

Mae'r sylwadau ar gau

Back to Top