News

Gwaith yn dechrau ar ganolfan ymchwil filfeddygol newydd

Mae gwaith wedi dechrau ar ganolfan filfeddygol newydd £4.2m a fydd yn gyrru ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid. Prifysgol Aberystwyth sy’n arwain prosiect Canolfan a Labordai Milfeddygol1, gyda chefnogaeth ariannol o £3 miliwn gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a bydd yn darparu labordai a gofod swyddfa o’r safon uchaf. Bydd…
Darllen mwy: Gwaith yn dechrau ar ganolfan ymchwil filfeddygol newydd

Cyfleusterau milfeddygol newydd gwerth £4.2 miliwn gyda chefnogaeth yr UE yn Aberystwyth

Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths, yr Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, gynlluniau ar gyfer datblygu hyb milfeddygol newydd sbon gwerth £4.2 miliwn i hyrwyddo ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid (dydd Llun 24 Gorffennaf 2017). Bydd Prifysgol Aberystwyth yn arwain y prosiect Hyb Milfeddygol 1, gyda chefnogaeth ariannol o £3 miliwn gan Gronfa…
Darllen mwy: Cyfleusterau milfeddygol newydd gwerth £4.2 miliwn gyda chefnogaeth yr UE yn Aberystwyth

Back to Top