Category Archives: Heb gategori

Cyhoeddi cynhadledd flynyddol gyntaf Canolfan Ragoriaeth TB Gwartheg

Mae Canolfan Ragoriaeth TB Gwartheg Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi manylion ei chynhadledd flynyddol gyntaf sydd i'w chynnal yn ddiweddarach eleni. Mi fydd Cynhadledd flynyddol TB Gwartheg y Ganolfan Ragoriaeth yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y 17eg Medi 2019. Cyhoeddodd yr Athro Glyn Hewinson, sydd yn arwain ar ddatblygiad y Ganolfan Ragoriaeth ym…
Darllen mwy: Cyhoeddi cynhadledd flynyddol gyntaf Canolfan Ragoriaeth TB Gwartheg

Gwaith yn dechrau ar ganolfan ymchwil filfeddygol newydd

Mae gwaith wedi dechrau ar ganolfan filfeddygol newydd £4.2m a fydd yn gyrru ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid. Prifysgol Aberystwyth sy’n arwain prosiect Canolfan a Labordai Milfeddygol1, gyda chefnogaeth ariannol o £3 miliwn gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a bydd yn darparu labordai a gofod swyddfa o’r safon uchaf. Bydd…
Darllen mwy: Gwaith yn dechrau ar ganolfan ymchwil filfeddygol newydd

Cyfleusterau milfeddygol newydd gwerth £4.2 miliwn gyda chefnogaeth yr UE yn Aberystwyth

Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths, yr Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, gynlluniau ar gyfer datblygu hyb milfeddygol newydd sbon gwerth £4.2 miliwn i hyrwyddo ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid (dydd Llun 24 Gorffennaf 2017). Bydd Prifysgol Aberystwyth yn arwain y prosiect Hyb Milfeddygol 1, gyda chefnogaeth ariannol o £3 miliwn gan Gronfa…
Darllen mwy: Cyfleusterau milfeddygol newydd gwerth £4.2 miliwn gyda chefnogaeth yr UE yn Aberystwyth

Back to Top