Canolfan Ragoriaeth ar gyfer TB Gwartheg yng Nghymru

Yn gydnaws â pholisi penodedig Llywodraeth Cymru (https://gov.wales/bovine-tb-eradication-programme), mae Prifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth ariannol o Lywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi sefydlu canolfan i wrthsefyll yr her fwyaf brys i iechyd anifeiliaid yng Nghymru heddiw.  Arweinir y Ganolfan sydd wedi sicrhau grant o £3 miliwn drwy Gronfa Datblygu Gwleidig Ewrop, gan yr Athro Glyn Hewinson, Cadeirydd Sêr Cymru, ynghyd a'r  Athro Hans-Martin Vordermeier a’r Athro Bernardo Villarreal-Ramos.

Er ein bod ar wahân i Ganolfan a Labordai Milfeddygol1, rydym yn darparu’r cyfleusterau ynysu Categori 3 sy’n hanfodol i weithgareddau’r Ganolfan TB Buchol.

Cliciwch yma i gael gwybod am ein labordai i'w llogi...

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am AberTB

Back to Top