CIEL

CIEL: Canolfan Rhagoriaeth Arloesi mewn Da Byw

Mae gweithgareddau VetHub¹ hefyd yn digwydd ochr yn ochr â gweithgareddau CIEL drwy’r Platfform Anifeiliaid Cnoi Cil Bychain: Defaid a’r amgylchedd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Nod CIEL ym Mhrifysgol Aberystwyth yw gwneud defnydd mwy effeithiol o fwyd anifeiliaid gan arwain at gynhyrchu cig â’r ymyrraeth leiaf posibl. Fe’i harweinir gan Yr athro Alison Kingston-Smith a Dr Ruth Wonfor .

Back to Top