Paraseitiaid

Cysylltir Prifysgol Aberystwyth ag arbenigedd mewn paraseitiaid da byw ers tro, gan ganolbwyntio’n benodol ar lyngyr yr afu a’r rwmen. Cliciwch yma i ddarllen hanes parasitoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae ymchwil i barasitoleg yn Aberystwyth bellach wedi’i integreiddio i Ganolfan Barrett ar gyfer Rheoli Llyngyr, dan arweiniad yr Athro Karl Hoffmann. Mae rhywfaint o waith y Ganolfan hon yn gwneud defnydd o gyfleusterau ynysu categori 2 Canolfan a Labordai Milfeddygol1.

Back to Top