Portfolio Category: VetHub1 Ymchwil

ArloesiAber

Mae ArloesiAber yn cynnig cyfleusterau ac arbenigedd o ansawdd byd-eang o fewn y sectorau biotechnoleg, technoleg amaeth a bwyd a diod. Wedi'i leoli mewn golygfeydd godidog rhwng mynyddoedd Cambria a Môr Iwerddon, mae ein campws £40.5m yn cynnig amgylchedd blaengar lle y gall cydweithredu rhwng busnes a’r byd academaidd ffynnu. Gall ein cyfleusterau o'r radd…
Darllen mwy: ArloesiAber

Canolfan Ragoriaeth ar gyfer TB Gwartheg yng Nghymru

Yn gydnaws â pholisi penodedig Llywodraeth Cymru (https://gov.wales/bovine-tb-eradication-programme), mae Prifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth ariannol o Lywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi sefydlu canolfan i wrthsefyll yr her fwyaf brys i iechyd anifeiliaid yng Nghymru heddiw.  Arweinir y Ganolfan sydd wedi sicrhau grant o £3 miliwn drwy Gronfa Datblygu…
Darllen mwy: Canolfan Ragoriaeth ar gyfer TB Gwartheg yng Nghymru

Clefyd Johnes

Mae’r clefyd cronig hwn, sy’n cael ei achosi gan facteriwm, Mycobacterium avium, is-rywogaeth  paratuberculosis (a elwir yn aml yn MAP), yn gwneud niwed cynyddol i goluddion anifeiliaid sy’n cael eu heffeithio ganddo. Mewn gwartheg, mae arwyddion clinigol y clefyd yn cynnwys dolur rhydd, colli pwysau’n raddol a marw’n gynnar yn y pen draw. Er nad yw’n…
Darllen mwy: Clefyd Johnes

CIEL

CIEL: Canolfan Rhagoriaeth Arloesi mewn Da Byw Mae gweithgareddau VetHub¹ hefyd yn digwydd ochr yn ochr â gweithgareddau CIEL drwy’r Platfform Anifeiliaid Cnoi Cil Bychain: Defaid a’r amgylchedd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Nod CIEL ym Mhrifysgol Aberystwyth yw gwneud defnydd mwy effeithiol o fwyd anifeiliaid gan arwain at gynhyrchu cig â’r ymyrraeth leiaf posibl. Fe’i harweinir gan…
Darllen mwy: CIEL

Back to Top